Программа подготовки

 ПРАГРАМА

падрыхтоўкі вучняў да ўдзелу ў другім этапе рэспубліканскай алімпіяды па вучэбных прадметах «Беларуская мова» і «Беларуская літаратура»

  1. Заданні па беларускай літаратуры (11 гадзін)

Навучанне беларускай літаратуры абумоўлена практычнай накіраванасцю і сарыентавана на рэалізацыю кампетэнтнаснага, сістэмнага, аксіялагічнага, камунікатыўна-дзейнаснага, культуралагічнага і культуратворчага падыходу пры выкладанні ўсіх раздзелаў і тэм курса беларускай літаратуры.

Сістэмны падыход забяспечвае засваенне вучнямі ведаў пра літаратуру як сістэму, сфарміраваных у выглядзе паняццяў і рэалізаваных у разнастайных спосабах дзейнасці, што з’яўляецца асновай фарміравання літаратурнай кампетэнцыі.

 

1

 

Заданні па літаратуры 5-8 класы

 

 

3 гадзіны

2

Заданні па літаратуры 5-8 класы

 

3 гадзіны

3

Заданні па тэорыі літаратуры

 

2 гадзіны

4

Водгук

 

3 гадзіны

  1. Заданні па беларускай мове (30 гадзін)

Сістэматызацыя і паглыбленне ведаў пра мову і маўленне, заканамернасці і правілы функцыянаванння моўных сродкаў у маўленні, нормы беларускай літаратурнай мовы, удасканаленне культуры вуснага і пісьмовага маўлення (моўная і маўленчая кампетэнцыі).

  1. Арфаэпічныя нормы (2 гадзіны)

1

Фанетыка

2 гадзіны

  1. Арфаграфічныя нормы (6 гадзін)

1

Значэнне і правапіс запазычаных слоў. Лінгвістычныя заданні

2 гадзіны

2

Арфаграфія складаных слоў

2 гадзіны

3

Арфаграфія

2 гадзіны

  1. Марфалагічныя нормы (8 гадзін)

1

Дзеяслоў. Формы дзеяслова. Складаныя пытанні

2 гадзіны

 

2

Прыслоўе. Займеннік (складаныя пытанні)

2 гадзіны

 

3

Службовыя часціны мовы (складаныя пытанні)

2 гадзіны

 

4

Назоўнік. Прыметнік. Лічэбнік (складаныя пытанні)

2 гадзіны

 

  1. Лексічныя нормы (7 гадзін)

1

Спосабы перакладу тэкстаў з рускай мовы на беларускую

2 гадзіны

2

Фразеалогія

2 гадзіны

3

Лексіка. Лексікаграфія. Работа са слоўнікамі

3 гадзіны

  1. Сінтаксічныя і пунктуацыйныя нормы (4 гадзіны)

1

Словазлучэнне. Просты сказ (складаныя пытанні)

2 гадзіны

2

Складаны сказ (складаныя пытанні)

2 гадзіны

  1. Паўтарэнне і сістэматызацыя вывучанага (3 гадзіны)

1

Агляд заданняў III і заключнага этапаў алімпіяды па беларускай мове і літаратуры

3 гадзіны

 Распрацавана

настаўнікамі вышэйшай катэгорыі 

Зайцавай Г.Р., Койпыш Н.У.

 

Меню раздела

Ими гордится гимназия

Найдун Александра

Найдун Александра

10Б класс победитель второго этапа республиканской олимпиады по физике

Подробнее...
Дашкевич Дарья

Дашкевич Дарья

8А класс отличник учебы

Подробнее...
Болбас Ксения

Болбас Ксения

8А класс отличник учебы

Подробнее...
Дегтеров Дмитрий

Дегтеров Дмитрий

6Б класс отличник учебы

Подробнее...
Казура Валерия

Казура Валерия

5В класс отличник учебы

Подробнее...
Койпыш Екатерина

Койпыш Екатерина

8Б класс отличник учебы

Подробнее...
Борисенок Полина

Борисенок Полина

6Г класс отличник учебы

Подробнее...
Григоренко Эллина

Григоренко Эллина

6Б класс отличник учебы

Подробнее...
Вавуло Полина

Вавуло Полина

11Б класс победитель второго этапа республиканской олимпиады по русскому языку и литературе

Подробнее...
Лесун Владислава

Лесун Владислава

6Б класс отличник учебы

Подробнее...

Опрос

Помогают ли Вам электронные дневники?

Голосовать

Карта маршрута